Mercedes-Benz

Male kozmetičke popravke

Najveća briga i za najmanji detalj.

Svaka ogrebotina umanjuje vrijednost vozila. A svako oštećenje od kamenčića na vjetrobranskom staklu uvijek predstavlja sigurnosni rizik. Stručnjaci za male popravke osiguravaju da oštećenja zbog širokog raspona uzroka budu u potpunosti i efikasno popravljena: upotrebom najmodernijih metoda i uz posebnu pažnju. 

Rado ćemo Vas savjetovati u slučajevima u kojima bi manja popravka bila bolja alternativa većoj popravci, sa ciljem pronalaska najboljeg mogućeg rješenja u zavisnosti od širine i vrste oštećenja.