Mercedes-Benz

Zamjena od koje korist ima i životna sredina.

Procjena životnog ciklusa Mercedes-Benz fabrički obnovljenih rezervnih dijelova govori sama za sebe – kao što se vidi na primjeru fabrički obnovljenog rezervnog motora OM906 i fabrički obnovljenog mjenjača G281 za kamione, kao i fabrički obnovljenog mjenjača NAG2 za putničke automobile i dostavna vozila. Procjene životnog ciklusa su sertifikovane od strane nezavisne Njemačke inspekcijske organizacije TÜV Süd u skladu sa međunarodnim standardima.

Očuvanje koralnih grebena

Kako fascinantni svjetovi ne bi bili izgubljeni: jedan obnovljeni mjenjač NAG2 smanjuje emisiju sumpor-dioksida za 1,41 kg u poređenju sa novim mjenjačem. To znači da će 2,2 kg koralnih grebena biti spašeno od uništenja.

Smanjenje emisije CO2.

Nada raste sa svakim obnovljenim motorom: jedan obnovljeni motor OM906 smanjuje emisiju ugljen dioksida za 527 kg u poređenju sa novim motorom. Potrebno je 10 godina da bi 14 stabala pretvorilo tu količinu ugljen dioksida u kiseonik (0,039 tona CO2 po drvetu tokom tog perioda).

Očuvanje izvorskih voda.

Kristalno čiste prednosti naše pitke vode: obnovljeni mjenjač NAG2 smanjuje emisiju fosfata za 0,06 kg u poređenju sa novim mjenjačem. To je dovoljno da se osigura 12.000 litara pitke vode (sa maksimalno dozvoljenim nivoom PO4 od 5 mg/l).

Ušteda energije.

Smanjenje CO2, koji je štetan za klimu: obnovljeni mjenjač G281 uštedi 7300 MJ u poređenju sa novom jedinicom. Ova energija je dovoljna da napaja laptop 450 dana (pri prosečnoj potrošnji od 0,069 kWh).