Mercedes-Benz

Ukratko o prednostima

Mercedes-Benz fabrički obnovljeni rezervni dijelovi

Kvalitet

Mercedes-Benz fabrički obnovljeni rezervni dijelovi se obnavljaju u nekoliko koraka prema strogim specifikacijama: od potpunog rastavljanja na sastavne dijelove, preko čišćenja i stručne obrade, sve do detaljnog pregleda. Svi potrošni dijelovi se zamjenjuju novim. Svaki fabrički obnovljeni rezervni dio potom prolazi konačnu proveru tokom koje mora zadovoljiti iste stroge standarde kao i novi dijelovi iz serijske proizvodnje.

Individualnost

Bilo da vozite novi Mercedes-Benz ili neki stariji model, sa Mercedes-Benz fabrički obnovljenim rezervnim dijelovima imate savršen izbor za Vaše vozilo.

Ekonomičnost

Upotrebom Mercedes-Benz fabrički obnovljenih rezervnih dijelova i vraćanjem neispravnih potrošenih dijelova, možete uštedeti do 50% u poređenju sa novim rezervnim dijelom. S obzirom na atraktivnu razliku u cijeni, možete duže vremena voziti efikasnije.

Garancija    

Ono što važi za nove dijelove važi i za fabrički obnovljene rezervne dijelove – toliko su dobri da nam je zadovoljstvo što Vam dajemo iste uslove garancije kao i za nove dijelove. Garancija pokriva funkcionalnu pouzdanost, radni vijek i učinak obnovljenih dijelova.

Životna sredina

Mercedes-Benz fabrički obnovljeni rezervni dijelovi su opcija koja je povoljna za okolinu: obzirom da obnovljeni dijelovi ne moraju u potpunosti biti zamjenjeni, oni zahtjevaju znatno manje energije nego proizvodnja novog proizvoda.