Mercedes-Benz

Servisne akcije

Šta treba imati na umu prilikom zamene Filtera čestica čađi?
Izbor različitih rešenja čišćenja filtera je sve veći, ali postoji rizik da različiti postupci čišćenja rezultiraju nepovoljne ishode. Moguće posledice mogu biti oštećenje materijala i površine filtera, kao i neadekvatno očišćeni filter. Mercedes-Benz postupak industrijskog remontovanja odlikuje se ključnim prednostima po pitanju brzine, kvaliteta, ali i cene.

Više informacija

Akcijske cijene od -30% do -40% 
Specijalna servisna kampanja PROMO originalnih dijelova
za Mercedes-Benz komercijalna vozila u periodu od 01.04.
do 30.06.2021.

Više informacija